Erdal Erzincan
Yazar Administrator   
Cumartesi, 16 Haziran 2007

Sample Image

AĞALAR GURBETTEN GELDİM
 
 Söz : Erzurumlu Emrah
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Ağalar gurbetten geldim
 Geldim ki nazenin gitmiş
 Bir daha saz almam ele
 Salınıp gidenim gitmiş
 
 Aynasın verin dizine
 Sürmeler çeksin gözüne
 Siyah yüzün mah yüzüne
 Tarayıp düzenim gitmiş
 
 Bir daha içmenem bade
 Sırrımı vermenem yade
 Uçtu gövel kaldı yad'a
 Göllerde gezenim gitmiş
 
 Emrah'ım bende varırsam
 Düşmandan hayıf alırsam
 Vadem yeter ben ölürsem
 Kabrimi kazanım gitmiş
 
 AL MENDİL
 
 Söz : Mevlüt Doğan
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Al mendil sende kalsın
 Sakla koynunda kalsın
 Ben murad alamadım
 Mendilim murad alsın
 
 Oy dağlar zalim dağlar
 Kurbanın olam dağlar
 Değmeyin yaralıyam
 Yaredir sözüm dağlar
 
 Perçemin yana yatır
 Kirpiğin bana batır
 Yar benim alın yazım
 Okunur satır satır
 
 EĞER BİR ZERREYSEM
 
 Söz : Atilla Meriç
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Eğer bir zerreysem senin gözünde
 Dağ gibi yüceyim yıldıramazsın
 Deniz derya isem şu yeryüzünde
 Beni bir fincana dolduramazsın
 
 Dostu seven kişi dostun ehlidir
 Dost ehlinin muhabbeti bellidir
 Muhabbetin özü bir aşk selidir
 Akan gözyaşımı durduramazsın
 
 Dostu sever isen dost için yaşa
 Değer verme bir çift göz ile kaşa
 Yazılan mı gelir sağ olan başa
 Ölümden öteye yol bulamazsın
 
 EHLİBEYT
 
 Söz – Müzik : Erdal Erzincan
 
 Aciz kalmış yezitlerin elinden
 Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
 Esir olmuş kerbalanın çölünden
 Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
 
 Bağluyuben su yolunu kestiler
 Oklar atıp imamları bastılar
 Kimin şehit edip kimin astılar
 Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
 
 Kamber oğlu derki dillerin Kuran
 Can nasıl dayansın bu halın gören
 Bülbül ötmez oldu bahçalar veran
 Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
 
 FELEK SENİN ELİNDEN
 
 Söz : Karacoğlan
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Be felek senin elinden
 Hem yanarım hem ağlarım
 Gece gündüz ağlar gözüm
 Başımı döğer ağlarım
 
 Çağırırım gani deyi
 Gel ağlatma beni deyi
 Kimi görsem seni deyi
 Yüzüne bakar ağlarım
 
 Lütfeyle beyim urandır
 Gözümün yaşı barandır
 Kaygılı gönlüm virandır
 Hicrini çeker ağlarım
 
 Karacoğlan düştü derde
 Gece gündüz yanar narda
 Hak kadı olduğu yerde
 Kabrimden çıkar ağlarım
 
 GÖZLERİM YOLLARDA
 
 Söz : Kasım Dede
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Gözlerim yollarda uykular gelmez
 Gülbengin çektiğim erenler gelsin
 Kavim kardaşlarım halimden bilmez
 Derdimi sırrımı bilenler gelsin
 
 Yoldaşım sandığın yolundan azar
 Haldaşım sandığın fitneler düzer
 Ahd-i ikrar verip ikrarın bozar
 Can verip ikrara duranlar gelsin
 
 Bin bir mana desem biri dinlemez
 Cahillerin ağzı dili bağlanmaz
 Hakkı isteyenler hakla bağlanmaz
 Ali'nin yoluna varanlar gelsin
 
 Yürü Kasım dede çareni ara
 Emek zahmet çekme nafile yere
 Yezit aslı talip gelmez bu yola
 Ali'nin yoluna varanlar gelsin
 
 GÜL YÜZÜNÜ GÖRÜP
 
 Söz : Erzurumlu Emrah
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Gül yüzünü görüp divan oldum
 Beni mahzun etti sevdan sevdiğim
 Cemalin şemine pervane oldum
 Salarım kendimi nara sevdiğim
 
 Nazar kıl aşıka ömrümün varı
 Sinemin zahmına melhem ol gayrı
 Gel kerem et bana lütfeyle bari
 Sensin her derdime deva sevdiğim
 
 Sen saçı Leyla'ya olmuşum Mecnun
 Görmedim sen gibi bir güzel canan sevdiğim
 Bu Emrah garibi eyleme mahzun
 Razı olmaz buna Hüda sevdiğim
 
 HEY EFENDİM
 
 Söz : Erzurumlu Emrah
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Hey efendim evvel baştan
 Kuran min'di hece min'di
 İstersen aleme danış
 Gündüz min'di gece min'di
 
 Melekler ol hakkın hası
 İblis olmuş ana asi
 Gökten ol kudret lokması
 Toka min'di aca min'di
 
 Melekler saf saf dizildi
 İblisin bağrı ezildi
 Dört kitap nerde yazıldı
 Yoksa gökten hoca min'di
 
 Sefil Emrah derki yardır
 Dünyada dört kitap vardır
 Beytullah ın üstü nurdur
 Şama min'di hacca min'di
 
 YARA BENDE
 
 Söz : Mevlüt Doğan
 Müzik : Erdal Erzincan
 
 Turnam başın alıp gitmiş
 Kanadını kırıp gitmiş
 Ben o yare neyledim ki
 O yar benden çekip gitmiş
 
 Yara bende yara bende
 Sel sel olmuş akar bende
 Feryat ettim dağa taşa
 Dağ dayanmaz yara bende
 
 Felek derdim demem sana
 Desem fayda gelmez bana
 Sözüm yok haldan bilmeze
 Ben ağlarım yana yana